Advertisement

၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ မဟာသၾကၤန္စာ ( ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ႏွစ္သစ္ )

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္ အတြက္္သူရိယသိဒၶ ႏၱ မႏၱေလး မဟာသၾကၤန္စာ

မဟာသၾကၤန္က်ခ်ိန္ ၁၃၇၉ခု၊ေႏွာင္တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္(၁၄)ရက္၊ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၄)ရက္ စေနေနျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၁၁)နာရီ(၉)မိနစ္(၅)စကၠန့္႔

မဟာသၾကၤန္အၾကတ္ေန႔ ၁၃၇၉ခုႏွစ္ေႏွာင္း ကဆုန္လဆန္း၁ရက္ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။

မဟာသၾကၤန္တက္ခ်ိန္ ၁၃၇၉ခုႏွစ္ေႏွာင္းကဆုန္လဆန္း၂ရက္ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၆ရက္ တနလၤာေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလဲြညေန(၃)နာရီ(၁၃)မိနစ္(၄၇)စကၠန္႔။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ ၁၃၈၀ခုႏွစ္ကဆုန္လဆန္း(၃)ရက္ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၇ရက္ အဂၤါေန႔။

(သုဒၶဒိန္-၁)

=======

ေဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ။ အခ်င္းယူဇနာ ၅၀လံုးဝန္းယူဇနာ ၁၅၀ အတြင္းကားေရႊ အပကား ဖလ္ အတိၿပီးေသာ ေရာင္ျခည္တေထာင္ေဆာင္ေသာ”ဘာႏုရာဇာ”မည္ေသာတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္တေပါင္းျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ ေရဝတီနကၡတ္စတုထၳပါဒ္ အဝသာန္နဝင္း မွတန္ခူးျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီ အဝနီႆ နကၡတ္ပထမပါဒ္ အာဒိနဝင္းထက္သို႔ တြက္စစ္ ေကာဇာႏွစ္သခၤ်ာကား၁၃၇၉ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ရက္ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄ရက္ စေနေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္နံနက္စက္ ၁၁နာရီ ၉မိနစ္ ၅စကၠန္႔ျမန္မာပဟိုရ္ နံနက္၁ခ်က္တီး ေက်ာ္ ၅နာရီ ၂ပါဒ္ ၁၁ဗီဇနာ ၅၉ခရာအခ်ိန္ ေမထုန္ရာသီလဂ္၊မိန္ရာသီစန္း တနလၤာေဟာရတ္ ၊ စေနၾကင္း အဂၤါနဝင္း၊ စေနဒြါဒသင္း ၊ဗုဒၶဟူးတိ ံသင္း ၊နကၡတ္ ၆လံုး၊ပါဒ္ျပည့္ ၊ ၉ဃဋီ ၊ ၅၀,ဝိဃဋီ ၊ ၃အႏုဃဋီျပည့္ထက္လဂ္စီးလ်က္၊

ထိုနာရီ၏ကၠဳ႒ဘဝါးေသာ္ကား ၊ ၁ဘဝါး ၊ ၁၃လက္သစ္၊၃မုေယာတြင္ဗိသွ်တိက႐ိုဏ္း ႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ ၊ ဘာႏုရာဇာမည္ေသာတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္ ေအာက္မဲညိဳပြင့္အဆင္းႏွင့့္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္ဘီလူးစီး၍၊လက္တဖက္ကား ထင္းမီးကိုကိုင္၍က်န္လက္တဖက္ကား ဝမ္းကိုပိုက္လ်က္အေ႐ွ႕ေျမာက္ေထာင့္ မွသည္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္သို႔ဝင္၏။ရႆကာေဒဝီနတ္သမီးကားအလွည့္ေစ့၍ ပရမီသြာနတ္မင္း၏သား (အာသီ) အမည္ရိွေသာျဗဟၼာမင္း၏ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္နႏၵာေဒဝီနတ္သမီးကားလက္်ာသို႔ တေစာင္း ေျခဆင္းလ်က္လွမ္းလင့္၏။ကညာေဒဝီနတ္သမီးကား အျဖဴ,အနီ,အစိမ္း,အျပာ,အဝါ အားျဖင့္ “ငါးပါး”ေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာအဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္ သၾကၤန္မင္းကိုေစာင့္လင့္၏။မိုးဦးမိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့,မိုးလယ္တံ့အံ့။

မိုးႀကိဳးၾကား တဖ်င္းသံုးရြာအံ့။ေကာက္ပဲအသီးအႏွံ မေကာင္း ၊ ပိုးေတာက္တဲ့ေဗာက္ဖတ္ထူအံ့။အရြက္ အခက္ အဖု အျမစ္ေကာင္းအံ့။ျပည္ရြာမီးေလာင္ဖန္မ်ားအံ့ ၊လူတို႔ အနာ အဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ကြၽဲ ႏြား အေသအေပ်ာက္မ်ားအံ့။ထိုအသားကိုစား၍ လူတို႔၌အသားမာမ်ားေပါက္အံ့။ပိဋကတ္ ေဗဒင္တတ္ေသာ ရဟန္း ၊ ပုဏၰားတို႔ဒဏ္သင့္ကုန္အံ့။ထိုႏွစ္သူပုန္ သူကန္မ်ားအံ့။ မင္းဥပဒ္ျဖစ္အံ့။ေျမမငလ်င္လႈပ္အံ့။ဘုရားပုထိုး ျပိဳပ်က္အံ့။ဆား င႐ုတ္စြန္အံ့။(#ဤကားမဟာသၾကၤန္အက်အေဟာတည္း)

သၾကၤန္သံုးပါးတို႔တြင္သမႏၱမဟာသၾကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သၾကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၂၄မိနစ္ ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ဤကားအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သာမည အခါေပတည္း။ အသီးအသန္႔ဝိေသသအခါေပးကားသၾကၤန္ေျမခံေသာသၾကၤန္က်သည့္ဘအခ်ိန္တြင္တိထီ ၁၃လံုး ၄ဃဋီ၌ဣ႒ ေသာၾကာေျမခံ၏။သၾကၤန္က်သည့္ရက္မွာ စေနေန႔ျဖစ္၏။သို႔ျဖစ္ရာသၾကၤန္အက်ေျမခံ သာၾကာေန႔ဖြားသားသမီးႏွင့္သၾကၤန္အက်ေန႔ စေနေန႔ဖြားသားသမီးတို႔မွၾကြင္းက်န္ကုန္ေသာ ေန႔သားသမီးတို႔သည္မိမိတို႔၏ေန႔အလိုက္ဂဟပတိအရပ္ကား တနဂၤေႏြသားသမီးအတြက္မိမိေမြးနံက်ရာ တနဂၤေႏြအရပ္ျဖစ္ေသာအေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ကို ပရိဝါရမွဆက္၍အာယု,နာဂရ ဘုမၼိ,ဂဟပတိဟု ေရတြက္၍လက္ယာရစ္ အားျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာကိုလွည့္၍ ယူရာတြင္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္၏။

ထိူ႔ေၾကာင့္….တနလၤာသားသမီးကား အေနာက္ရပ္အဂၤါသားသမီးကားအေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ဗုဒၶဟူးေန႔သားသမီးကား ေျမာက္အရပ္ၾကာသပေတးသားသမီးကားအေ႐ွ႕အရပ္ရာဟုသားသမီးကားအေ႐ွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္မ်ားသို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္မိမိတို႔နံ၏အျမစ္ျဖစ္ေသာတနဂၤေႏြကား ဒန္းၫြန္႔တနလၤာကား အုန္းၫြန္႔အဂၤါကား ကံေကာ္ၫြန္႔ဗုဒၶဟူးကား ေျမစာၫြန္႔ၾကာသပေတးကား ခ်ယား (ရြက္လွ)ၫြန္႔ရာဟုကား ေျမစာၫြန္႔ အျမစ္ ႏွင့္ အတူပန္းၫြန္႔တို႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔နံ၏ အၫြန္႔ပန္း ျဖစ္ေသာတနဂၤေႏြကား ကံ့ေကာ္ၫြန္႔တနလၤာကားေျမစာၫြန္႔အဂၤါကား ခ်ယား(ရြက္လွ)ၫြန္႔ဗုဒၶဟူးကား သေျပၫြန္႔ျကာသပေတးကား လသီးၫြန္႔ရာဟုကားသေျပၫြန္႔ ဟူေသာ အၫြန္ ႔ႏွင့္နံတူ ပန္းပြင့္ ၊ ပန္းၫြန္႔တို႔ကို အသီးသီးေဆာင္လ်က္ရတနာသံုးပါး၊မိဘဘိုးဘြား၊ဆရာသမားသၾကား ၊ ျဗဟၼာ ၊ စတုေလာကပါလ ၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္ ၊ သမၼာေဒဝ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း တို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔ လိုရာဆႏၵကို ဆုေတာင္း၍ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳကုန္ရာသည္။

သၾကၤန္အက်ေျမခံေန႔သားသမီးျဖစ္ေသာေသာၾကာေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အရပ္ သစ္ပင္ရင္းတြင္ေသာၾကာ ၏ အျမစ္ ေန႔နံ ျဖစ္သည့္ သေျပၫြန္႔ကိုအခင္းျပဳ၍ေသာၾကာ၏ နံအၫြန္႔ပန္း ျဖစ္သည့္ ဒန္းၫြန္႔ကိုေဆာင္လ်က္ အက်ရက္၌ အက်တိထီေျမခံျပတ္ေသာနံနက္ ၉ နာရီ ၁၉မိနစ္ ေနာက္ပိုင္း သၾကၤန္အက်ျဂဟဇာပြင့္ရာေျမာက္အရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ဘဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳကုန္ရာသည္။#သၾကၤန္အက်ေန႔စေနသားသမီးတို႔သည္သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ သစ္ပင္ရင္းတြင္စေန၏အျမစ္ ေန႔နံျဖစ္သည့္ သီးၫြန္႔ကိုအခင္းျပဳ၍ စေန၏ နံၫြန္႔ပန္း ျဖစ္သည့္ အုန္းၫြန္႔ကိုေဆာင္လ်က္သၾကၤန္အၾကတ္ရက္ျဖစ္ေသာတနဂၤေႏြေန႔၌ျဂဟဇာပြင့္ရာသၾကၤန္အၾကတ္ျဂဟဇာျဖစ္ေသာအေနာက္အရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ရတနာသံုးပါး၊မိဘဆရာ၊ျဗဟၼာသၾကား၊စတုေလာကပါလသာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔အားလိုေသာဆုကိုေတာင္းၿပီးဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳကုန္ရာသည္။

ဦးေခါင္းေဆးရေသာအက်ိဳးကား။ ။သကၤေႏၱ၊သၾကၤန္ဟုေခၚေဝၚအပ္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းသည္။ပုဏၰေမ၊အံသာ၃၆၀ရသျဖင့္ တစ္ဘဂဏျပည့္၍မိန္ရာသီ အဝသာန္နဝင္းမွ မိႆရာသီ အာဒိနဝင္းသို႔ေျပာင္းခဲ့သည္ရိွေသာ္ဣဓ၊ဤလူ႔ျပည္၌။မဏဝါ သတၱ၀ါဟုေခၚေဝၚ အပ္ကုန္ေသာ။မႏုဇာ၊လူအေပါင္းတို႔သည္။ သိရာ,ဦးေခါင္းေဆးကုန္ရာ၏။ေတသံ,ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာသူတို႔အား၊သတၱဘာဂီ ၊ ခုနစ္ႏွစ္ကျဖစ္ကုန္ေသာ။ေရာဂီ ၊ အနာမ်ိဳးတို႔သည္။ ဝိနာေသယ်ံဳ၊ကင္းေပ်ာက္ကုန္ရာ၏။ သုခဘာဂီ ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အဖို႔ျဖစ္ ကုန္ေသာ သတသဟႆာနိ၊တစ္သိန္းေသာ အက်ိဳးတို႔သည္။ဘေဝယ်ံဳ၊ျဖစ္ကုန္ရာ၏။

သၾကၤန္အခါေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္အမႈမ်ားကား`န႐ုဒံ ေမထုနံ သုရာ၊ဝဓေကာေဓန ေတလတာ။႐ုကၡေဆဒါ ဟနႏၱႆ၊ကိေဏယ်ဝိကၠိေဏယ် ဝါဣမာနိ ဒသကမၼာနိ၊သေကၠာပိ ပရိဝဇၨေယ “ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ မဂၤလာစကား ၊ လကၤာၾကားအံ့၊ေၾကာင္းလ်ာစံုေစ့ သၾကၤန္ေန႔၌ မေတြ႔ေဝးစြာ၊ေ႐ွာင္ကုန္ရာသား ၊v၁ မသာႏွလံုး ညႇိဳးခ်ံဳးစိုးရိမ္မၿငိမ္ပူေဆြး ၊ ငိုေႂကြးကုန္ထ ၊ ၂ ကာမအရာ၊ေမထု နာႏွင့္ ၊ ၃ ပါဏာသတ္ပုတ္လ၊ ၄ ေသာက္တုတ္ေသရက္ ၊ ၅ မ်က္ထြက္မာန ၊လပဋိဃ ႏွင့္ ေဒါသကိုၿငိမ္း ၊ ၆ ဆီလိမ္းပြတ္ဆင္ ၊ ၇ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္၊၈ သတ္ခတ္ ကုန္ေ႐ွာင္ ၊ ၉ အေရာင္း ၊ ၁၀ အဝယ္လဲလွယ္ဟူသည္ ဤဆယ္မည္ကို လူ႔ျပည္လူ႔ခြင္လူကိုစင္ထား ၊ ျမင္းမိုရ္ဖ်ားဝယ္ ၊ သိၾကားေသာ္မွ မျပဳရရာ၊ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရာဟု က်မ္းလာေသာ္ကား လကၤာၾကားသည္။(ဤကားမဟာသၾကၤန္အက်အလိုတည္း)

၁.တနဂၤေႏြဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္ မိမိစြမ္းရည္ျဖင့္ဘရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုတည္းစဲြျမဲစြာ ႀကိဳးစားလွ်င္ေအာင္ျမင္မႈရရိွႏိုင္အံ့။အိမ္ေထာင္ေရး ကံဆိုးမႈဘမၾကံဳေစရန္ လူမႈေရးအ႐ႈပ္အေထြးမႈမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုကံေကာင္းႏိုင္အံ့။ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီးႀကိဳးစားလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ ျမင္ႏိုင္အံ့ ၊ ေလနာ ၊ ေလငန္း ၊ လိပ္ေခါင္းေဝဒနာ၊ ဝမ္းဗိုက္ ၊အစာအိမ္ေဝဒနာျဖစ္ပြားႏိုင္အံ့။မည္သည့္ကိစၥမဆိုလူအမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။အဂၤါေန ႔ႏွင့္ျကာသပေတးသားသမီးတို ႔ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။

ကုန္မ်ိဳးစံု၊ပဲမ်ိဳးစံု၊ေဆး၊စာေပလုပ္ငန္း၊အိမ္,ျခံ,ေျမလုပ္ငန္းတို႔တြင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့။ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ဘဦးေႏွာက္ထက္ႏွလံုးသားကိုဦးစားေပးလွ်င္အမွားၾကံဳႏိုင္အံ့။#ယၾတာ –>ေမြးေန႔နံနက္၉:၁၈အခ်ိန္ၾကာသပေတးနံဘုရားတြင္အျဖဴ ေရာင္ဝတ္ဆင္လွ်က္ သရက္ၫြန္႔ ၉ၫြန္႔ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပါ။

၂တနလၤာေန႔ဖြားဘသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈရိွၿပီးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ေအာင္ျမင္အံ့ ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္လွည့္ပတ္ဖုံးကြယ္မႈကင္းၿပီးကတိတည္လွ်င္ဂုဏ္ျဒပ္ျမင့္အံ့ ၊ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိွဳင္းလွ်င္ေရေဘးၾကံဳႏိုင္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္ၿပီးမရိွလွ်င္ေဘးၾကံဳႏိုင္အံ့။ အရိွန္အဝါႀကီးကဲသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္အံ့ ၊ ေငြေၾကးကိုစည္းစနစ္ျဖင့္သံုးစဲြလွ်င္ကံေကာင္းႏိုင္အံ့ ၊ အဆုတ္,အသည္း,ရင္ဘတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဝဒနာျဖစ္ပြားႏိုင္အံ့။

တနလၤာေန႔ဖြား ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားသားသမီးတို႔ႏွင့္ကံအက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့ ၊ ေဖ်ာ္ရည္အလွကုန္,ဖက္႐ွင္ဒီဇိုင္နာတို႔တြင္ေအာင္ျမင္အံ့။ေမတၱာေရးတြင္ႏွလံုးသားထက္ဦးေႏွာက္ကိုဦးစားေပးလွ်င္ပဆင္ေျပႏိုင္အံ့။#ယၾတာ>ေမြးေန႔နံနက္ ၉:၉အခ်ိန္ရာဟုနံဘုရားတြင္မေဟာ္ဂနီေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးေပါက္စီ ၃လံုးလွဴဒါန္းပါ။

၃.အဂၤါေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္အလုပ္စီးပြားႏွင့္လူမႈေရးတြင္စိုးရိမ္လြန္ျခင္း၊အားနာတတ္ျခင္းတို႔ကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္လ်က္စိတ္တည္ၿငိမ္ၿပီးဆံုးုဖတ္ခ်က္မွန္လွ်င္ေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့။အေပါင္းအသင္းမွားႏိုင္အံ့၊ခရီးတိုလရီး႐ွည္မၾကာခဏသြားရအံ့၊ကိုယ္ထူးကိုယ္ခြၽန္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ျပင္းျပအံ့၊မိသားစု၊အိမ္တြင္းေရး၊သားေရးသမီးေရးကိစၥမ်ားအညံ့ၾကံဳႏိုင္အံ့၊ပညာေရးတြင္စိတ္ပ်ံ့လြင့္မႈမရိွပဲႀကိဳးစားလွ်င္ေအာင္ျမင္အံ့။ႏွလံုး,အသည္း,ေသြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဝဒနာျဖစ္ပြားႏိုင္အံ့။

ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္သတိႏွင့္ေနထိုင္လွ်င္ကံေကာင္းႏိုင္အံ့။အဂၤါေန႔ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားသားသမီးတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။စာေပလုပ္ငန္း,ဆန္စက္,ဆီစက္ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းအက်ိဳးေပးအံ့။ယၾတာ>ေမြးေန႔နံနက္ ၉:၂၇အခ်ိန္ေသာၾကာနံဘုရားတြင္နက္ျပာေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးႏွင္းဆီပန္း၃ပြင့္လွဴပါ။

၄.ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္ လူမႈေရးႏွင့္အလုပ္စီးပြား၌အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ေလာင္းကစားတို႔ကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္ၿပီးဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းျခင္းမိဘႏွင့္ေက်းဇူးရိွသူတို႔ကိုေက်းဇူးသိသူမ်ားအေနျဖင့္ကံေကာင္းႏိုင္၏။ထီေပါက္ကိန္း၊အိမ္ေထာင္ဘက္မွအေမြ၊ေငြေၾကးဥစၥာရရိွႏိုင္အံ့၊ေဆးထိုးေဆးေသာက္မွားႏိုင္အံ့။စေနတနလၤာေန႔ဖြားတို႔ႏွင့္ကံအက်ိဳးေကာင္းႏိုင္အံ့။ယံုၾကည္မႈအလဲြသံုးစားခံရကိန္းရိွအံ့။အိမ္ျခံေျမအတြက္အ႐ႈပ္အ႐ွင္းေျဖ႐ွင္းရအံ့။အတိတ္ကရန္သူ,ယခုမိတ္ေဆြျဖစ္ကိန္းၾကံဳအံ့။

အဝတ္အထည္,ရတနာေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ထီေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔တြင္အက်ိဳးေပးအံ့။မိဘေဆြမ်ိဳးမွသေဘာမတူသူႏွင့္အခ်စ္ေရးကိစၥၾကံဳႏိုင္ၿပီးမၾကာမီေျပလည္သြားႏိုင္အံ့။#ယၾတာ>ေမြးေန႔၊တနဂၤေႏြနံဘုရားတြင္နံနက္၉:၃၆အခ်ိန္ဆင္ဆြယ္ေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးျမတ္ေလးၫြန္႔၉ၫြန္႔လွဴပါ။

ရာဟုေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္ေငြဝင္ပါကေရႊဝယ္ယူစုေဆာင္းလွ်င္ျမဲႏိုင္အံ့။ကိုယ္က်င့္သီလရိွသူတို႔အဖို႔မိတ္ေကာင္းေတြ႔ၿပီးကံေကာင္းႏိုင္အံ့။ခ်စ္သူေဟာင္းမိတ္ေဆြေဟာင္းတို႔ႏွင့္ဆံုဆည္းရအံ့။ဘုရားဖူး၊အလုပ္စီးပြားအတြက္အက်ိဳးရိွေသာျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားရအံ့။ဆရာေကာင္းႏွင့္မိမိႀကိဳးစားအားထုပ္မႈေပါင္းစပ္လွ်င္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္အံ့။ေသာၾကာ၊တနလၤာေန႔ဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးအံ့။ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊အိုင္တီ၊ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း၊မီဒီယာလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့။ေလျဖတ္အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္ပြားအံ့။

ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ႏွလံုးသားထက္ဦးေႏွာက္ကိုဦးစားေပးတတ္ၿပီးကိုယ္ခ်စ္ထက္သူခ်စ္ကိုဦးစားေပးလွ်င္ကံေကာင္းႏိုင္အံ့။#ယၾတာ>ေမြးေန႔နံနက္၉:၄၅ အခ်ိန္ဗုဒၶဟူးနံဘုရားတြင္အကြက္အေျပာက္ေရာင္မုန္႔လံုးေရေပၚ၉လံုးကပ္လွဴပါ။

၅.ၾကာသပေတးေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္မည္သည့္ကိစၥမဆိုတဇြတ္ထိုးေ႐ွာင္ၾကဥ္ကာလုပ္ကိုင္လွ်င္ေအာင္ျမင္မႈရရိွအံ့။အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုေကာင္းစြာအသံုးျခႏိုင္ျခင္းျဖင့္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေဘး,ေသြးထိုးစကားမယံုၾကည္လွ်င္ကံေကာင္းအံ့။ပညာေရးတြင္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမႈႏွင့္စိတ္ဓာတ္ထက္ျမတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္အံ့။အေႁခြအရံႏွင့္ျပည့္စံုလွ်က္ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးျမင့္လာအံ့။ရာထူးစည္းစိမ္တိုးအံ့၊ဆီး,အေၾကာေဝဒနာ,ႏွလံုး,အဆုပ္ေဝဒနာတို႔ျဖစ္ပြားႏိုင္အံ့။

တနဂၤေႏြ ေသာၾကာေန႔ဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးအံ့၊ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း,သစ္လုပ္ငန္း,ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္တို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးအံ့။ကဲြကြာေနေသာခ်စ္သူႏွင့္ျပန္လည္ဆံုဆည္းႏိုင္အံ့။#ယၾတာ>ေမြးေန႔နံနက္၉:၅၄အခ်ိန္ အဂၤါနံဘုရားတြင္ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးေပါက္ပန္းျဖဴ၉ပြင့္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္တခုတည္းသာေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ပါကစီးပြားေရးတြင္ေအာင္ျမင္အံ့၊ထီေပါက္ကိန္းရိွအံ့၊ဆန္႔က်င္ဘက္အၿပိဳင္အဆိုင္အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်ေအာင္ျမင္မႈပိုမိုရရိွႏိုင္အံ့၊အလုပ္သစ္စီးပြားအသစ္မွအက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းရရိွအံ့၊အက်ိဳးရိွေသာအလုပ္စီးပြားအတြက္ျပည္ပခရီးသြားရအံ့ၾကန္႔ၾကာေနေသာေငြေၾကးဥစၥာမ်ားျပန္လည္ရရိွႏိုင္အံ့။ေငြေၾကးဥစၥာဝင္လြယ္ထြက္လြယ္ပ်က္စီးလြယ္တတ္အံ့၊ေသြးတိုးေရာဂါ၊စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာေသြးခ်ိဳေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ပြားႏိုင္အံ့။

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားသားသမီးတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့၊႐ုပ္႐ွင္,ဓာတ္ပံု,မီဒီယာလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးေကာင္းအံ့၊ေမတၱာေရးရာတြင္ႏွလံုးသားေစစားမႈကအႏိုင္ယူသြားႏိုင္အံ့။ယၾတာ ->ေမြးေန႔နံနက္၉နာရီအခ်ိန္စေနနံဘုရားတြင္မေဟာ္ဂနီေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးမုန္႔လက္ေဆာင္းကပ္လွဴပါ။

၇စေနေန႔ဖြားသားသမီးတို႔သည္…
ဤႏွစ္တြင္မာန္မာနေလွ်ာ့ၿပီးမွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္မႈရရိွႏိုင္အံ့။လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီးဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚႏိုင္အံ့၊လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္အားမနာတမ္းေျပာဆိုမႈတို႔ကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္လွ်င္ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့၊စြန္႔စားရေသာအလုပ္ကိစၥမ်ားကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္းပဋိပခမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္အံ့၊လူမႈအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္လွ်င္စီးပြားတက္ကာဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားႏိုင္အံ့ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာေန႔ဖြားတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးအံ့။

သံ,သံမဏိလုပ္ငန္းဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္အက်ိဳးေပးအံ့။ဆရာေကာင္းႏွင့္ေတြ႔ၿပီးႀကိဳးစားလွ်င္ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့။မွန္ကန္ေသာဖူးစာ႐ွင္ကိုေတြ႔ရအံ့။ယၾတာ ->ေမြးေန႔နံနက္ ၉:၂၇အခ်ိန္တနလၤာနံဘုရားတြင္ေကာ္ဖီေရာင္ဝတ္ဆင္ၿပီးသီဟိုဠ္ၫြန္႔၉ၫြန္႔ကပ္လွဴပါ။

***သၾကၤန္အတာတက္ရေသာအခါကား***

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ခုႏွစ္ေႏွာင္းကဆုန္လဆန္း၂ရက္ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၆ရက္တနလၤာေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလဲြညေနစက္၃နာရီ၁၃မိနစ္၄၇စကၠန္႔၊ျမန္မာပဟိုရ္ ေန႔၁ခ်က္တီးေက်ာ္ ၀-နာရီ၊၀-ပါဒ္၊၁၃ဗီဇနာ ၊၂၈ ခရာ၊အခ်ိန္သိဟ္ရာသီလဂ္၊မိႆရာသီစန္း၊တနလၤာေဟာရတ္၊ၾကာသပေတးၾတင္း၊ဗုဒၶဟူးနဝင္း၊ၾကာသပေတးဒြါဒသင္း၊ဗုဒၶဟူးတိ ံသင္း၊နကၡတ္၁၀လံုး၊၁ ပါဒ္၊၉ဃဋီ၊ ၁၇ဝီယဋီ၊၁၈အႏုဃဋီထက္လဂ္စီးလွ်က္ထိုနာရီ၏ဣ႒ဘဝါးေသာ္ကား၊၇ ဘဝါး၊၅ လက္သစ္၊၃ မုေယာတြင္ကိတုဂနက႐ိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လွ်က္သီရိသူရိယသိဒၶႏ ၱသံဒိ႒ၾကမတၱ ဗိုလ္ၿပိဳသည္ႏွင့္အညီ၊သညီေဝါဟာ၊

သကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ျပည့္၍ အတာႏွစ္သစ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္သို႔အနာတက္သည္။အတာသင့္ေသာ တနလၤာ သားသမီးတို႔သည္အတာတက္ေသာအခ်ိန္၌ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ဆင္ယင္၍ျမတ္ေသာေနရာမွဘုရား,တရား,သံဃာရတနာသံုးပါး၊မိဘဘိုးဘြား၊ဆရာသမား၊ျဗဟၼာသိၾကား၊စတုေလာကပါလသာသနာေနာ္ေစာင့္သမၼာေဒဝနတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔အားမိမိတို႔ဆႏၵရိွေသာဝတၳဳပစၥည္းတို႔ျဖင့္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပသ၍တိတီေျမခံဗုဒၶဟူး၏ျဂဟဇာပြင့္ရာျဖစ္ေသာအေ႐ွ႕ရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္အတာစားကုန္ရာ၏။(#၁၃၈၀ခုႏွစ္#အတာစားေသာေန႔သည္#တနလၤာေန႔ျဖစ္သည္ )

***အတာစားျခင္းအက်ိဳးကား***

အတာပုည၊ကုသလကို၊ျပဳၾကကုန္ေသာအမ်ိဳးသား,အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ `အတာကမၼံကေရာႏ ၱႆ၊ မဟာေဘာဂံ မဟာသုခံ။မဟာပၹလံ စတုဒၵိသံ၊ေဝရီေဇယ်သုမဂၤလံ´ဟုပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအားျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ထိုကဲ့သို႔ရတနာသံုးပါးစသည္တို႔အားလွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကေသာသူတို႔သည္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမဂၤလာတရားျပန္႔ပြားတိုးတက္ျပည့္စံုကုန္ရာ၏။အတာဆန္းထူးႏွစ္ေဟာင္းက်ဴး၍တန္ခူးလည္သည္၊ႏွစ္အမည္ကားဖုသွ်ႏွစ္တည္း။ႏ

ႏွစ္ကိုေခြးေစာင့္၏၊လကိုေၾကာင္ေစာင့္၏၊ရက္ကိုႂကြက္ေစာင့္၏၊ေျမကိုဒကၡရက္ဘီလူးေစာင့္၏၊ေကာင္းကင္ကိုကာလမည္ေသာနတ္သားေစာင့္၏၊ေရကိုၾကက္ေစာင့္၏၊မိုးကိုေက်းေစာင့္၏၊ေတာကိုျခေသၤ့ေစာင့္၏။လူတို႔၏အဓိပတိကားမင္း၊အေျခ၄ခုတို႔၏အဓိပတိကား ေခြး၊ငွက္တို႔၏အဓိပတိကား,ၾကက္၊သစ္ပင္တို႔၏အဓိပတိကားသမင္စာ၊ဝါးတို႔အဓိပတိကား ဝသဲ၊ျမက္တို႔အဓိပတိကား သမန္း၊နကၡန္၁၂လံုးငုတ္၏၊၁၃လံုးေပၚ၏၊ေျမဩဇာတက္အံ့။

မိုးဦးမိုးလယ္နာအံ့။မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့၊မိုးအႀကိမ္၁၀၀ရြာအံ့ေရႀကီးအံ့။ေတာေတာင္မေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းရာေကာင္းအံ့။ေျမထက္ေရာက္ေသာေကာက္ပဲဟူသမွ်အျမစ္၊အဖု၊အရြက္၊အသီးအႏွံမေကာင္း။လူတို႔မြတ္သိပ္ကုန္အံ့၊အခ်င္းခ်င္းလုယက္ၾကကုန္အံ့၊ငါးေသအံ့၊လူတို႔စကားမမွန္က်င့္ကုန္အံ့ထူးျပားေသာအနာတို႔ေပါက္၍ေသေပ်ာက္အံ့။ကဆုန္၊ဝါဆို၊နတ္ေတာ္၊တေပါင္းဤလကားစပါး႐ွားအံ့။

လူတို႔ငတ္မြတ္ကုန္အံ့၊မီးေလာင္ဖန္မ်ားအံ့။မင္းလဲပမ်တ္ထြက္ဖန္မ်ားအံ့၊ဗိုလ္ပါထိန္လန္႔အံ့၊စစ္ေရာက္အံ့။ဥပဒ္ႀကီးျဖစ္အံ့။ကဆုန္လဆန္းမိုးသံၾကားအံ့၊နယုန္လမွာရြာအံ့ေကာက္ရင္၊ေကာက္လတ္ ေကာင္းအံ့၊သစ္သီးကြမ္းသီးနည္းအံ့၊ဤႏွစ္ဖြားေသာသားကားအနာအဖ်ားနည္းအံ့။စိတ္ႏွလံုးဆင္းရဲအံ့။ပညာနည္းအံ့။သူ႔အသက္ကိုမခ်စ္တတ္။သူ႔သားအိမ္ယာကိုျပစ္မွားတတ္အံ့။အသက္၆၀ေနရအံ့။(ဤကား အတာစကၡဳအလိုတည္း)*ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိ္န္အၾကံေပးအဖဲြ႔ဝင္ဆရာဦးမင္းသိန္းB.Sc(Hons;)H.G.Pတို႔ကတြက္ခ်က္စီမံထုတ္ေဝသည္*

Creditဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ႏွင့္လဏာ

(မန္းေလး)