ကမၻာ့ ဉာဏ္အေကာင္းဆံုး လူသားအျဖစ္ ဘာသာျခားတို႕၏ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းအတင္ ခံရသူ ျမန္မာျပည္သား သာသနာ့အာဇာနည္ျကီး