မိခင္အသက္(၃၀)ေက်ာ္အရြယ္မွာေမြးတဲ့ကေလးက ဉာဏ္ရည္ပိုျမင့္နိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိ

အမ်ိဳးသမီးေတြအသက္ၾကီးမွ ကေလးေမြးတဲ့အခါ ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြဟာ ဉာဏ္ရည္မမီျခင္း၊ down syndrome ေရာဂါျဖစ္ျခင္းနဲ႕ အသက္ၾကီးလာခ်ိန္မွာ သတိေမ့ေရာဂါျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုမ်ားျခင္း စတဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြကို ခံစားရနိုင္တယ္ဆိုျပီး သိထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုေတသနပညာရွင္ေတြရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအသစ္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြ အသက္(၃၀) ေနာက္ပိုင္းမွေမြးလာတဲ့ကေလးေတြက တျခားကေလးေတြထက္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္နိုင္ျပီး၊ အရပ္လည္းပိုရွည္ကာ ပိုျပီးက်န္းမာသန္စြန္းတဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႕ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

freepik

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အသက္(၃၀)ေနာက္ပိုင္းမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိုးမႈပါ ျပည့္စံုတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ေနျပီလို႕ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္(၃၀)ေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထိုက္သင့္တဲ့အသိပညာနဲ႕ ဝင္ေငြအထိုက္အေလ်ာက္ရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီး ကေလးငယ္ေတြကို ျပုစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အသက္(၃၀)ေက်ာ္အရြယ္မွာ ကေလးေမြးတာက အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္တယ္လို႕ ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

freepik

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ အသက္(၃၀)ေနာက္ပိုင္းမွာ အက်အရြယ္ေရာက္ျပီလို႕ ယူဆၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာသန္စြမ္းမႈေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့အသက္အရြယ္၊ အသိဉာဏ္အထိုက္အေလ်ာက္ျပည့္ဝတဲ့အသက္အရြယ္၊ ကေလးေတြကို ေကာင္းေကာင္းျပုစုေစာင့္ေရွာက္နိုင္တဲ့အသက္အရြယ္၊ မိသားစုနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေကာင္းစြာစီမံခန္႕ခြဲနိုင္တဲ့အသက္အရြယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအသက္အရြယ္မွာ ကေလးေမြးတာက အေကာင္းဆံုးပါလို႕ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

written by PP