အိမ္မွာေနရင္းလက္ေမာင္းအဆီက်သြယ္လ်ေစမယ့္ လြယ္လြယ္ကူကူေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

Gym သြားစရာမလို၊ ပင္ပင္ပန္းပန္းကစားစရာမလိုဘဲ အိမ္မွာေနရင္း၊ TV ၾကည့္ရင္းက အဆီေတြစုေနတဲ့လက္ေမာင္းေတြကို အဆီက်ေစျပီး သြယ္လ်ေစမယ့္ နည္းေလးေတြရွိပါတယ္။ အိမ္မွာေနရင္း လက္ေမာင္းေလးေတြသြယ္လ်ဖို႕အတြက္ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုေန႕တိုင္းလုပ္ေပးပါ။ လြယ္ကူလြန္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြျဖစ္လို႕ မျဖစ္မေနလုပ္ၾကည့္ဖို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁)

ပံု(၁)

brightside.me

ပံု(၂)

brightside.me

အရင္ဆံုး ေျခနွစ္ဖက္ကို ပခံုးအက်ယ္ေလာက္ခြဲကာ မတ္မတ္ရပ္လိုက္ကာ ပံု(၁)မွာျပထားတဲ့အတိုင္း လက္နွစ္ဖက္ကို ကိုးဆယ္ဒီဂရီေျမွာက္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ပံု(၂) မွာျပထားတဲ့အတိုင္း လက္နွစ္ဖက္ကို ေအာက္စိုက္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒါကို တစ္မိနစ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၂)

ပံု(၁)

brightside.me

ပံု(၂)

brightside.me

ေျခနွစ္ဖက္ကုိပခံုးအက်ယ္ခြဲကာ မတ္မတ္ရပ္ျပီး ပံု(၁)မွာျပထားတဲ့အတိုင္းလက္္ကို ေျမွာက္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ပံု(၂)မွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း လက္နွစ္ဖက္ကို ကပ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒါကို တစ္မိနစ္ခန္႕လုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၃)

brightside.me

ထိုင္ခံုတစ္ခုရဲ႕အစြန္းမွာထိုင္ျပီး ခါးကိုမတ္မတ္ထားပါ။ လက္နွစ္ဖက္က ထိုင္ခံုအစြန္းကိုကိုင္လုိက္ျပီး လက္နွစ္ဖက္ကိုအားျပုကာ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ကို မ လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ျပန္ခ်လိုက္ပါ။ အဲ့ဒါကို တစ္မိနစ္ခန္႕လုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း (၄)

brightside.me

ထိုင္ခံုအေရွ႕မွာ မတ္မတ္ရပ္လိုက္ျပီး လက္နွစ္ဖက္ကိုအေရွ႕ဘက္ကိုေကြးလိုက္ျပီး ထိုင္ခံုအထိထိုင္ခ်လိုက္ကာ ျပန္ထလိုက္ပါ။ အဲ့ဒါကုိ တစ္မိနစ္ခန္႕လုပ္ေပးပါ။

written by PP