အခ်စ္နဲ႔အမုန္းၾကားက ျခားနားမႈ

အခ်စ္နဲ႔အမုန္းၾကားက ျခားနားမႈ

ကိုယ့္ကို မုန္းေနတဲ့သူ ကိုယ့္ကို မလိုလားမႏွစ္သက္တဲ့သူေတြကေတာ့

ကိုယ္က ဘယ္လိုပဲေနေန ကိုယ့္ကို မုန္းေနၾကမွာပဲ။

ကိုယ့္ကို ခ်စ္ေနတဲ့သူ ကိုယ့္ကို လိုိလားႏွစ္သက္တဲ့သူေတြကေတာ့

ကိုယ္က ဘယ္လိုပဲေနေန ကိုယ့္ကို ခ်စ္ေပးေနၾကမွာပဲ။

လူေတြဆိုတာက နားလည္ရခက္သည့္ အမ်ဳိး။

သူတို႔အႀကိဳက္ သူတို႔အလိုက္ေလးေတြကို လိုက္ေနရင္

မင္းကို ခ်စ္မယ္ ခင္မယ္ ေပါင္းမယ္ သင္းမယ္၊

ခ်ီးမႊမ္းၾကလိမ့္မယ္။

မင္းဘာသာ ဘယ္လိုပဲေနေန မင္းကို ခ်စ္ေနၾကမွာပဲ။

သူတို႔ေတြရဲ႕အႀကိဳက္ သူတို႔ေတြရဲ႕အလိုက္ေလးကိုမလိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္

မင္းကို မုန္းမယ္ ပစ္ပယ္မယ္ ခြါသြားၾကမယ္၊ကဲ့ရဲ႕ၾကလိမ့္မယ္။

မင္းက ဘယ္လိုပဲေကာင္းတာေတြလုပ္ေန လုပ္ေနေကာင္းတာေတြေျပာေန ေျပာေနပါေစမင္းကို မုန္းေနၾကမွာပဲ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ကိုယ္က မပ်က္ေစပါနဲ႔။

ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေလးကိုအၿမဲတမ္းျဖဴေအာင္ထားပါ။

အဓိက ကကိုယ္က မေကာင္းတာေတြကို လုပ္ၿပီး

မေကာင္းတဲ့သူေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကိုခံခ်င္ရွာတာလား?

ကိုယ္က ေကာင္းတာေတြကို လုပ္ၿပီး

မေကာင္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အမုန္းခံရမွာကိုေၾကာက္မိတာလား?

စဥ္းစားေပါ့ ဒါကေတာ့ ………

ကိုယ္က မဟုတ္တာေတြလုပ္ၿပီး ခ်ီးမႊမ္းခံရတာထက္၊

ကိုယ္က ေကာင္းတာေတြလုပ္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ခံရတာကိုပို၍ ေသဘာက္ပါ။ပို၍ လိုလားႏွစ္သက္ပါ။

သားပညာ(Kyauk Se)