(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၂:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၂:၀၀) နာရီ

COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအရ စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နေရာများ တွင် အသွားအလာကန့်သတ်၍

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသူများ စုစုပေါင်း (၂၃၀) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲ နမူနာများအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ဖော်ပြထားရှိသော လူနာ (၇) ဦးနှင့် (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီသတင်းတွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော လူနာ (၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀)ဦး၏ ဓာတ်ခွဲ အဖြေတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) ရပြီး

ကျန်လူနာများနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံနေသူ (၂၂၀) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၂။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-032) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်နေ အသက် (၃၈)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း လက္ခဏာများခံစားခဲ့ရသဖြင့် (၂၈-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လှည်းကူးပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက် ပြသခဲ့ပါသည်။

၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၃)လခန့်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ရာဇဝင်ရှိသဖြင့် စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-033) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေ အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၇-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်းတို့ ခံစားရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ ၎င်းအားစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၄။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-034) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေ အသက် (၂၀)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်း နာခြင်းတို့ ခံစားရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသ ခဲ့ရာ

၎င်းအားစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၅။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-035) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေ အသက် (၂၄)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းတို့ ခံစားရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ

၎င်းအား စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၆။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-036) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေ အသက် (၃၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်း နာခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်းလက္ခဏာများ ခံစားခဲ့ရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ

၎င်းအားစောင့်ကြည့်လူနာ အဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၇။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-037) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေ အသက် (၄၄)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုး ခြင်းတို့ ခံစားရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသ ခဲ့ရာ

၎င်းအား စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၈။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (Case-038) မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်နေ အသက် (၇၈)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး (၁)ဦးဖြစ်ပြီး (၂၆-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုး ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်းတို့ ခံစားရသဖြင့် (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာ

၎င်းအား စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်သက်မှတ်၍ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ပေးပို့စစ်ဆေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် သွေးတိုးရောဂါအခံရှိကြောင်း သိရှိရပြီး လွန်ခဲ့သော (၁၄)ရက်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပါ။

၉။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများဖြစ်သော (Case-034) ၊ (Case-035) ၊ (Case-036) နှင့် (Case-037) တို့သည် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်သော ဘာသာရေးအခမ်းအနားသို့ အတူတက်ရောက်ခဲ့သည့် ရာဇဝင်ရှိ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ထပ်မံတွေ့ရှိရသော ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၇)ဦး၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့၍ ဆေးကုသမှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက် (၂:၀၀)နာရီအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၃၈) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။ သို့ဖြစ်ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများမှာ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် (၂)ဦး၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် လူနာ (၁၈) ဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် (၁) ဦး၊ မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင့် လူနာ (၁) ဦး၊ တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသော လူနာ (၁)ဦး၊ ဝေဘာဂီ အထူးကုဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသော လူနာ (၈)ဦး၊ စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသော လူနာ (၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၂)ဦးတို့ဖြစ်ပြီး

၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိပါသည်။ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးရှိ လူနာ (၁) ဦးအား အထူးကြပ်မတ်ခန်း၌ သီးခြားထားရှိ ဆေးကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၂။ အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများအားလုံးကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အသွားအလာကန့်သတ်ကာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာများနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေး ဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၀၀) နာရီ

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၃၀) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၇) ဦးႏွင့္ (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ လူနာ (၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၀)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ အေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး

က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈခံေနသူ (၂၂၀) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-032) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၃၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း လကၡဏာမ်ားခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၂၈-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ လွည္းကူးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ ျပသခဲ့ပါသည္။

၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၃)လခန႔္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-033) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၂၉)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၇-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္းတို႔ ခံစားရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ ၎အားေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-034) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၂၀)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္းတို႔ ခံစားရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသ ခဲ့ရာ

၎အားေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၅။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-035) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၂၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႔ ခံစားရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ

၎အား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၆။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-036) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၃၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္းလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ

၎အားေစာင့္ၾကည့္လူနာ အျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၇။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-037) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၄၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသား (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၈-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္းတို႔ ခံစားရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသ ခဲ့ရာ

၎အား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၈။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (Case-038) မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ (၇၈)ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးျဖစ္ၿပီး (၂၆-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔ ခံစားရသျဖင့္ (၁၀-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ

၎အား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္သက္မွတ္၍ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ေပးပို႔စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ရက္အတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိပါ။

၉။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားျဖစ္ေသာ (Case-034) ၊ (Case-035) ၊ (Case-036) ႏွင့္ (Case-037) တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘာသာေရးအခမ္းအနားသို႔ အတူတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထပ္မံေတြ႕ရွိရေသာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၇)ဦး၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အား ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔၍ ေဆးကုသမႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ ယခုအခါ (၂၃-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ (၁၂-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၃၈) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ သို႔ျဖစ္ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ (၂)ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာ (၁၈) ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ လားရႈိးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ (၁) ဦး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင့္ လူနာ (၁) ဦး၊ တီးတိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၁)ဦး၊ ေဝဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၈)ဦး၊ စဝ္စံထြန္းျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ လူနာ (၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၂)ဦးတို႔ျဖစ္ၿပီး

၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးရွိ လူနာ (၁) ဦးအား အထူးၾကပ္မတ္ခန္း၌ သီးျခားထားရွိ ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၁၂။ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအားလုံးကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန႔္သတ္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar