ဝိသာခါကို သူ့အဖေဆုံးမတဲ့စကား (၁၀)မျိုး

ဝိသာခါကို သူ့အဖေဆုံးမတဲ့စကား (၁၀)မျိုး ( ၁ ) အိမ်တွင်းမီး အပြင်မထုတ်ရ။ ( ၂ ) အိမ်ပြင်မီး အတွင်းမသွင်းရ။ ( ၃ ) ပြန်ပေးမည့်သူကိုသာပေး။ ( ၄ ) ပြန် မပေးမဲ့သူကို မပေးနဲ့။ ( ၅ ) ပေးသင့်သူကိုလည်း ပေး။ ( ၆ ) ချမ်းသာစွာထိုင်။ ( ၇ ) ချမ်းသာစွာ စား။ ( ၈ ) ချမ်းသာစွာ အိပ်။ ( ၉ ) မီးကို ရိုသေစွာလုပ်ကျွေး။ ( ၁၀ ) အိမ်တွင်းနတ်ကို ရှိခိုးပူဇော်။တို့ဖြစ်ပါသည်။ ( ၁ ) … Read more