စကားမ်ားျခင္းက အမွားမ်ားေစပါတယ္၊ မ်ားမ်ားနားေထာင္ျပီး နည္းနည္းပဲေျပာပါ

freepik

စကားမ်ားမ်ားေျပာတဲ့အခါ အမွားေတြပါလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားကိုမလိုအပ္ဘဲ မေျပာတာအေကာင္းဆံုးပါ။ စကားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ အဆင္မေျပမႈေလးေတြျဖစ္ေစနိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ စကားနည္းတာက ဒီလိုေကာင္းက်ိဳးေတြကို ရေစပါတယ္။

အမွားနည္းတယ္

စကားနည္းျခင္းရဲ႕ ပထမဆံုးအက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ အမွားနည္းျခင္းပါပဲ။ စကားမ်ားမ်ားေျပာတဲ့အခါ ကိုယ္ေျပာတဲ့အထဲမွာ အမွားေတြ၊ သူမ်ားကိုထိခိုက္ေစတာေတြပါသြားနိုင္ပါတယ္။ စကားနည္းနည္းပဲေျပာတဲ့အခါ ဒါေတြနည္းသြားျပီး ကိုယ့္ေျပာလိုက္တဲ့စကားေၾကာင့္ သူမ်ားကိုထိခိုက္ေစတာမ်ိဳးလည္း နည္းသြားပါတယ္။

freepik

စိတ္တည္ျငိမ္တယ္

စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာတဲ့အခါ ေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြေနာက္စိတ္ကလုိက္ျပီး စဉ္းစားရပါတယ္။ ဒီေတာ့ စကားမ်ားေလ စိတ္ရႈပ္ေထြးေလျဖစ္ျပီး စကားနည္းေလ စိတ္တည္ျငိမ္ေလပါပဲ။

ညဘက္ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေစတယ္

စကားမ်ားမ်ားေျပာျခင္းက ဦးေနွာက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုတိုးတက္ေစတယ္ဆိုေပမယ့္ ဦးေနွာက္မွာမွတ္သားရတာေတြမ်ားလာျပီး စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈကိုျဖစ္ေစတာ အေတြးမ်ားေစတာေၾကာင့္ အိပ္စက္ျခင္းကိုအေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ စကားနည္းနည္းပဲေျပာတဲ့အခါ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈလည္းနည္းျပီး ညဘက္ေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။

freepik

ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္မွာအာရံုစူးစိုက္မႈရေစတယ္

ဒါကေတာ့ရွင္းပါတယ္။စကားမ်ားမ်ားေျပာတဲ့အခါ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကိုလိုက္ျပီး စဉ္းစားေနတာမ်ိဳး၊ ေျပာတဲ့စကားထဲမွာ ေဒါသထြက္စရာအေၾကာင္းအရာေတြပါလာရင္ ဒါကိုထပ္ထပ္ေတြးမိျပီး တနံု႕နံု႕ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အလုပ္မွာအာရံုစိုက္လို႕မရတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါတယ္။ စကားနည္းေတာ့ အာရံုမမ်ားေတာ့ဘူး၊ အာရံုေတြမပ်ံ႕လြင့္ဘူး၊ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ပိုျပီးအာရံုစိုက္နိုင္ပါတယ္။

စိတ္စြမ္းအားပိုေကာင္းလာေစတယ္

စကားနည္းျခင္းက စိတ္ကိုျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေစျပီး စိတ္ရွင္းေစပါတယ္။ ဒါက ေရရွည္ျဖစ္လာတဲ့အခါ စိတ္စြမ္းအားပိုပိုေကာင္းလာျပီး လူကဲခတ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုေတာ္လာမယ္၊တစ္ခုခုဆိုလုပ္သင့္မလုပ္သင့္ေတြေဝေနတာမ်ိဳးေတြမရွိေတာ့ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းေတြခ်နိုင္လာပါလိမ့္မယ္။

written by PP